EST
a fsdgöl kshdg a,s,dgj alskdgh

Teenused

Metsamaade ost

Metsakinnistute ost üle Eesti

Võib pakkuda vahetust

 

Kasvava metsa ja metsamaterjali ost

Ostame kasvava metsa raieõigust

Ostame metsameterjali

Ostame raiejäätmeid ja hakkepuitu

Metsamajandamine

Meie ettevõte pakub Teile järgnevaid teenused:

Metsatööde planeerimine ja dokumentatsiooni koostamine

Kokkulepped ametiasutuste ja naaberkinnistute omanikega

Metsa hindamine litsenseeritud taksaatorite poolt

Raietööd ja materjalide müük

Metsa uuendamine

Metsakultuuride ja noorendike hooldus

Erinevad metsakasvatuslikud tööd

Metsakuivedustööd ja metsateede ehitamine

Metsanduslik nõustamine ja toetuste taotlemine

Pikajaline kliendisuhe ja läbi selle

 Teie metsa pidev järelvalve meie poolt

edge team oü